Provádíme hydroizolace

Protiradonové bariéry

Protiradonové bariéry

Izolace proti tlakové vodě

Izolace proti tlakové vodě

Skládky SO a NO

Skládky SO a NO

Jímka kejdy v zemědělství

Jímka kejdy v zemědělství

Izolace skladů chemikálií, jímek, stáčecích ploch a nádrží

Izolace skladů chemikálií, jímek, stáčecích ploch a nádrží

Podzemní těsnící stěna

Podzemní těsnící stěna

Provádění izolací pomocí krystalizačních nátěrů

Provádění izolací pomocí krystalizačních nátěrů

Svařování PEHD potrubí

Svařování PEHD potrubí

Reference

Residence Nová Karolina

Residence Nová Karolina

Ostrava

Skládka EKO Chlebičov

Skládka EKO Chlebičov

Chlebíčov

Digital Park

Digital Park

Bratislava

Rozšíření skládky Vysoká Pec

Rozšíření skládky Vysoká Pec

Vysoká Plec

Forum Nová Karolina

Forum Nová Karolina

Ostrava

City administrative - budova A

City administrative - budova A

Praha

Kontaktujte nás